فقط تو

دوشنبه 24 ارديبهشت 1397
ن : دلتنگ

بهار


بهار،،،

هوا را تازه میکند

تو؛ جانم را

برای من تو از هر بهاری

بهاری تری....